سندرم تونل کارپ

سندرم تونل کارپ

سندرم تونل کارپ یا ( CTS ) : مطابق شکل با دست راست انگشتان دست چپ را از مچ به سمت پائین فشار داده و ٢٠ تا ٣٠ ثانیه در این وضعیت نگه داشته و سپس انگشتان را از مچ به سمت بالا خم کرده و ٢٠ تا ٣٠ ثانیه نگه دارید . این حرکت را برای دست مخالف نیز تکرار نمائید.

مانند شکل، توپ نرمی را میان انگشتان گرفته و فشار دهید و بعد از چند ثانیه رها نمائید. این حرکت را با دست مخالف نیز تکرار نمائید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

پاسخ

5 × سه =

Call Now Buttonتماس با دکتر