درد گردن

درد گردن

درد گردن : مطابق شکل ابتدا دستها را پشت سر گذاشته در حالیکه سر را به سمت جلو فشار میدهید سر را به سمت عقب فشار داده بطوریکه سر تغییر وضعیت نداشته باشد. این حرکت را برای هر چهار جهت سر تکرار نمائید.

برای انجام این حرکت به پهلو خوابیده و مطابق شکل سر را روی بازو گذاشته و سپس سر را به سمت بالا حرکت داده و پس از ٣ ثانيه مکث سر را به حالت اولیه برگردانید. این حرکت را ١٠ بار تکرار کرده و سپس سر را روی دست مخالف گذاشته و همین حرکت را تکرار نمائید.

برای انجام این حرکت مطابق شکل چهار دست و پا قرار گرفته به طوریکه سر در راستای بدن باشد، سر را به سمت پائین خم کرده و بعد ٣ ثانیه مکث به حالت اولیه برگردید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

برای انجام این حرکت ایستاده و شانه و کتف ها را مطابق شکل به هم نزدیک و پس از مکث کوتاهی به حالت اولیه برگردانید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

 

پاسخ

چهار × سه =

Call Now Buttonتماس با دکتر